Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Biřmování je vždy významnou událostí v životě naší farnosti, letos o to víc, protože připadlo na oktáv oslavy výročí posvěcení naší baziliky a zároveň den po beatifikaci Čtrnácti pražských mučedníků.

Pro sedm biřmovanců naší farnosti (Hana Frýdlová, Cecilie Hornofová, Michal Špaňár, Pavel Dušek, Boris Šalák, Tomáš Vaněk, Karel Havlík) se dnes završila doba příprav.

Svátost biřmování přijali při slavení eucharistie v 9.00 z rukou biskupa Karla Herbsta. Zpěvem doprovázela slavnost schola. Po mši svaté jsme se jako obvykle přesunuli do farních prostor, kde biřmovanci se svými příbuznými, přáteli a dalšími farníky připravili pro všechny agapé.

Naši biřmovaní budou pokračovat dále ve společných setkáních a v prohlubování svého života z víry.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti