Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Biřmování je vždy významnou událostí v životě naší farnosti, letos o to víc, protože připadlo na oktáv oslavy výročí posvěcení naší baziliky a zároveň den po beatifikaci Čtrnácti pražských mučedníků.

Pro sedm biřmovanců naší farnosti (Hana Frýdlová, Cecilie Hornofová, Michal Špaňár, Pavel Dušek, Boris Šalák, Tomáš Vaněk, Karel Havlík) se dnes završila doba příprav.

Svátost biřmování přijali při slavení eucharistie v 9.00 z rukou biskupa Karla Herbsta. Zpěvem doprovázela slavnost schola. Po mši svaté jsme se jako obvykle přesunuli do farních prostor, kde biřmovanci se svými příbuznými, přáteli a dalšími farníky připravili pro všechny agapé.

Naši biřmovaní budou pokračovat dále ve společných setkáních a v prohlubování svého života z víry.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha