Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijďte tuto neděli 24.2. 2013 v 15 hod na faru, kde si budeme povídat s profesorem Janem Sokolem na téma: Proč chodíme do kostela?

Všichni jsou srdečně zváni!