Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O tomto víkendu si připomeneme 100. výročí narození naše otce arciopata Anastáze Opaska. Program zde.