Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

I letos jsme pozváni kněžími (kapitulou) při kostele Všech svatých na Hradčanech k putování ke hrobu našeho břevnovského patrona svatého Prokopa. Letošní program je následující: 16.00 modlitba večerních chval (nešpory), 17.00 mše svatá. Protože byl letos ze strany hostitelů začátek posunut už na 16.00, odpadá úvodní modlitba v naší bazilice u obrazu sv. Prokopa a následné společné putování. V tento den nebude večerní mše svatá u sv. Markéty (podle letního pořadu bohoslužeb). Těšíme se na Vás na Hradčanech.

P. Václav a spolubratři benediktini

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha