Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Středa: památka sv. Pia X., papeže.

Čtvrtek: Památka Panny Marie Královny.

Sobota: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola. V tento den úmysl večerní mše svaté je za arciopata Anastáze Opaska.

Do konce měsíce srpna, prosíme, noste do sakristie doplatky na velehradskou pouť. Děkujeme.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti