Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Středa: památka sv. Pia X., papeže.

Čtvrtek: Památka Panny Marie Královny.

Sobota: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola. V tento den úmysl večerní mše svaté je za arciopata Anastáze Opaska.

Do konce měsíce srpna, prosíme, noste do sakristie doplatky na velehradskou pouť. Děkujeme.