Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sestry benediktinky a farníci z poutního místa PANNY MARIE VÍTĚZNÉ NA BÍLÉ HOŘE Vás srdečně zvou na tradiční pouť na Bílé Hoře, která se uskuteční v neděli 18. 8. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Program poutě:

11 hod. – FARNÍ MŠE SVATÁ
P. Josef Ptáček

15 hod. – KLAVÍRNÍ KONCERT ve farní místnosti
sr. Perpetua Hartmann OSB – klavír
Johanna Jonas – housle
Elisabeth Brachtel – viola
Walter Brachtel – violoncello
Arpad Gyorgy – kontrabas
Franz Schubert – Pstruh (Forellenquintett)
Benedetto Marcello – Serenáda

Vstupné dobrovolné.

17 hod. – MŠE SVATÁ PRO POUTNÍKY
P. Miloš Szabo

Následně malé agapé
a pravděpodobně opět i letos (kolem 19 hod.) malý spontánní koncert v kostele pana Brachtla a jeho hostů.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha