Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ještě dnes vybíráme přihlášky na výuku náboženství a na přípravu k 1. sv. přijímání. Přihlášky odevzdávají pouze děti, které ještě nikdy k nám na výuku nechodily. Odpoledne jste zváni na koncert na Bílé Hoře od 16.00. Vystoupí Duo Semplice (Lukáš Dobrodinský a Vít Homér) program je k dispozici ve vývěsce. Výtěžek je opět věnován na obnovu poutního areálu.

Zítra se koná první biblická hodina po prázdninách v 19.00 ve Vojtěšce. Písmo sv. s sebou.

Ve středu zahajujeme výuku náboženství v naší farnosti společnou modlitbou dětí a rodičů. V 16.00 se sejdeme před bazilikou.

V pátek je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

V sobotu svátek Povýšení Svatého Kříže. V tento den bude ranní mše svatá až v 8.30 na zahájení symposia Opus bonum. Mši sv. celebruje Mons. Václav Malý. Mše svatá v 7.00 tedy nebude.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti