Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od 21. 9. 2013 se naše pastorační péče rozšiřuje na Domov seniorů Elišky Purkyňové (Cvičebná 6, Praha 6). Jedná se o slavení svátostí, především mše svaté. Zatím do Domova docházíme dvakrát týdně: ve středu je obchůzka po pokojích, v sobotu slavíme mši svatou. Bližší informace budou postupně doplňovány.

Zřizovatelem Domova seniorů je Magistrát hl. města Prahy, kapacita domu je 200 lůžek.