Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vychází kniha Marie Šulcové, která reflektuje život kaplana naší farnosti P. Aloise Kánského.
Recenzi knihy si můžete přečíst zde.