Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výročí posvěcení naší baziliky je 9. října 2013. Mše svaté v tento den budou v 7.00 a 18.00. Všechny vás zveme. Protože ve všední dny jsme povětšinou zaměstnáni, hlavní oslava proběhne už tradičně v neděli, letos 13. října 2013 v 9.00. Mše svatá bude výjimečná ještě i tím, že budeme děkovat za 30 let kněžství převora P. Prokopa.