Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výročí posvěcení naší baziliky je 9. října 2013. Mše svaté v tento den budou v 7.00 a 18.00. Všechny vás zveme. Protože ve všední dny jsme povětšinou zaměstnáni, hlavní oslava proběhne už tradičně v neděli, letos 13. října 2013 v 9.00. Mše svatá bude výjimečná ještě i tím, že budeme děkovat za 30 let kněžství převora P. Prokopa.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti