Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výročí posvěcení naší baziliky je 9. října 2013. Mše svaté v tento den budou v 7.00 a 18.00. Všechny vás zveme. Protože ve všední dny jsme povětšinou zaměstnáni, hlavní oslava proběhne už tradičně v neděli, letos 13. října 2013 v 9.00. Mše svatá bude výjimečná ještě i tím, že budeme děkovat za 30 let kněžství převora P. Prokopa.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha