Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 17. listopadu 2013 v 9.00 přijme z rukou biskupa Václava Malého svátost biřmování 11 našich farnic a farníků. Srdečně zveme na tuto naši farní rodinou slavnost. Je jistě vzácné, že otec biskup Václav Malý bude naším hostem právě v den výročí Sametové revoluce. Zahrňme všechny biřmovance do našich modliteb. Po mši svaté jsou všichni zváni na agapé ve farní chodbě.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha