Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ještě jednou srdečně zveme na farní pouť. Základní informace naleznete zde.

Obvykle míváme po mši sv. společný táborák, ale vzhledem k tomu, že v dostupné vzdálenosti od kostela není kde rozdělat oheň (i vlivem nepříznivé předpovědi počasí), letos opékání buřtů nebude. Nicméně po mši sv. a společném foto před kostelem se vydáme (pohodlnou asfaltkou) k malé ZOO s občerstvením s přístřeškem asi pro 40 osob, kde můžeme prožít agapé trochu jinak. V areálu zajímavé mini ZOO je i rozsáhlé dětské hřiště…

Ať nám alespoň neprší! Těším se na setkání a tradiční odměna všechny účastníky nemine!

P. Václav P.S. Kdo by se chtěl připojit, vyrážím na trasu 1 z kláštera v 9.00.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti