Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ještě jednou srdečně zveme na farní pouť. Základní informace naleznete zde.

Obvykle míváme po mši sv. společný táborák, ale vzhledem k tomu, že v dostupné vzdálenosti od kostela není kde rozdělat oheň (i vlivem nepříznivé předpovědi počasí), letos opékání buřtů nebude. Nicméně po mši sv. a společném foto před kostelem se vydáme (pohodlnou asfaltkou) k malé ZOO s občerstvením s přístřeškem asi pro 40 osob, kde můžeme prožít agapé trochu jinak. V areálu zajímavé mini ZOO je i rozsáhlé dětské hřiště…

Ať nám alespoň neprší! Těším se na setkání a tradiční odměna všechny účastníky nemine!

P. Václav P.S. Kdo by se chtěl připojit, vyrážím na trasu 1 z kláštera v 9.00.