Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Klementy Marie Hofbauera, kněze.

Čtvrtek: v 15.30 mši sv. na zakončení akademického roku v naší bazilice celebruje arcibiskup Dominik.

Pátek: opět se připojujeme k Noci kostelů. Program bude rozdělen do dvou hlavních bloků: Noc kostelů pro děti a Noc kostelů pro dospělé. Součástí programu bude mj. vystoupení jihlavského smíšeného sboru Melodie nebo výstava obrazů Miroslava Koupila s biblickou tématikou. Prosíme o dobrovolníky pro pořadatelskou službu, protože je třeba zajistit dohled nad otevřeným kostelem, kůrem a kryptou. Kdo může pomoci, ať se hlásí v sakristii nebo se informovali na internetových stránkách farnosti.

V neděli 25. května 2014 bude mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti. Tato neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany.

V neděli 1. června 2014 se uskuteční ve 14.30 na faře setkání seniorů. Pozvání přijala Marie Vymazalová, průvodkyně nejen v našem klášteře.

Po celý měsíc květen zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši sv.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha