Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí 13. října 2014 v 19.00 v pavilonu Vojtěška jste zváni na pořad LÁSKA JE NIKDY NEHASNOUCÍ OHEŇ, ve kterém bude představena SV. HILDEGARDA Z BINGEN – mimořádná osobnost 12. století, abatyše, magistra, teoložka, skladatelka, malířka, člověk a žena – v podání Mileny Steinmasslové, hudební doprovod Hana Blochová. Vstupné: 100Kč, snížené vstupné (senioři, studenti): 50Kč.

Středa: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a uč.církve

Čtvrtek: sv. Hedviky, řeholnice

Pátek: sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka

Sobota: sv. Lukáše, evangelisty

V neděli 19. října 2014 bude mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti. Odpoledne v 15.00 jste zváni na setkání seniorů, hostem bude Ivana Rabiňáková, která působí aktivně v naší farnosti, tématem setkání bude: Co mě naučil Jan Bosco.

Od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015 se v Praze uskuteční Evropské setkání mladých – Taizé. Každá pražská farnost byla vyzvána, aby nabídla možnosti ubytování v rodinách pro poutníky. I my se zapojujeme. Organizace se ujalo společenství vysokoškoláků při naší farnosti. Veškeré informace a kontakty na organizátory jsou na nástěnce a na stole vzadu v bazilice nebo na farních stránkách. Prosíme ty, kteří by mohli ubytovat poutníky, aby si vzadu vyzvedli formulář (nebo si jej stáhli z farních stránek v elektronické podobě a vytiskli ho). Odevzdat je třeba do 9. 11. 2014 do krabice vzadu v kostele.

 

Sčítání

 

Pro získání jednotného přehledu o všech českých a moravských diecézích se na nás obrací kardinál Dominik Duka s prosbou, abychom poskytli jemu i České biskupské konferenci některé údaje. Tyto údaje jsou tentokrát zjišťovány jednotně ve všech diecézích.

Všichni jste dostali sčítací lístky.

Lístky se vyplňují anonymně. Budeme je vyplňovat společně, není třeba tužky ani pera.

Následující text čtěte pomalu a důrazně:

Každá osoba přítomná na této bohoslužbě vyplní jeden lístek.

Také za každé přítomné dítě je třeba vyplnit samostatný lístek.

Pokud někomu lístek chybí, ozvěte se, teď hned – přihlaste se, vstaňte, pojďte sem, ministrant (kostelník…) vám jej ihned předá.

Zjistit (opticky) požadavky a případně dorozdat lístky.

Rozdat lístky také ministrantům, kněžím… a sobě.

NEPOKRAČOVAT, dokud lístky nemají opravdu všichni !

 

Vezměte si nyní každý svůj lístek do ruky.

Nejprve vyplníme věk.

Následující text čtěte velmi pomalu:

Uděláme to tak, že na obou stranách natrhneme okraj lístku po lince vedoucí k příslušné číslici; na levém okraji natrhneme desítky věku, na pravém okraji jednotky věku.

Příklad: Má-li někdo 50 let, natrhne vlevo číslo „50“ a vpravo „plus 0“.

Počkat asi 5 vteřin.

Pokud má někdo z vás v okolí souseda, který si s vyplněním neví rady, pomozte mu, prosím.

Počkat asi 10 – 15 vteřin, zjistit reakci věřících, případně postup zopakovat.

Pokud věřící ještě stále zatrhávají věk, NEPOKRAČUJTE, protože další pokyny nebudou poslouchat. (Zde byl při minulém sčítání největší zádrhel.) – POMALU !

Obdobně vyplníme na spodním okraji další údaje:

pánové natrhnou lístek po lince vedoucí ke slovu „muž“, dámy ke slovu „žena“.

Počkat asi 10 – 15 vteřin, opět zjistit reakci věřících, případně postup zopakovat.

K poslednímu údaji:

Výdělečně činným je ten, kdo je zaměstnán a pobírá mzdu, nebo kdo podniká a má příjmy. Tito všichni natrhnou odpověď „ano“.

Chvilka ticha.

„Ano“ natrhnou i výdělečně činní důchodci.

Chvilička ticha.

Všichni ostatní natrhnou odpověď „ne“; i ti, kdo pobírají jen důchod a jen mateřský příspěvek.

Opět počkat několik vteřin.

Pokud zde máte malé děti, vyplňte nyní po jednom lístku i za ně.

Pokud jste v některém lístku udělali chybu, pak u správné volby proveďte natržení výrazně delší.

Opět počkat několik vteřin.

Děkuji vám za trpělivost a za pomoc při zjišťování údajů.

Lístky, prosím, odevzdejte     – u východu z kostela do připravené krabice.

– ministrantům (u východu z kostela).

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha