Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně zveme na Tříkrálový průvod, který se uskuteční v úterý 6.1.2015 od 17:30. Sejdeme se u brány kláštera a za zpěvu koled budeme putovat do Betléma. Chceme tak podpořit Tříkrálovou sbírku.