Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Popel je symbolem pomíjivosti člověka. Naši předkové ale dobře věděli, že popel zároveň pomáhá životu, očišťuje a chrání. To, co se zdá být koncem, je ve skutečnosti novým začátkem. Proto si necháváme sypat popel na hlavu, ne proto, že je vše ztraceno, ale pro novou šanci být lepší. Aby z nás nezbyl jednou opravdu jen ten popel… 

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. (Žalm 51, 12)

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha