Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Popel je symbolem pomíjivosti člověka. Naši předkové ale dobře věděli, že popel zároveň pomáhá životu, očišťuje a chrání. To, co se zdá být koncem, je ve skutečnosti novým začátkem. Proto si necháváme sypat popel na hlavu, ne proto, že je vše ztraceno, ale pro novou šanci být lepší. Aby z nás nezbyl jednou opravdu jen ten popel…

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. (Žalm 51, 12)