Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Středa: památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie.

Čtvrtek: Svátek Proměnění Páně, mše svatá u sv. Markéty v 7.00, na Bílé Hoře v 17.30.

Pátek: první v měsíci, v 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci, v 17.45 požehnání a mše svatá. 

Sobota: památka sv. Dominika, kněze. Vzpomeňme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa. 

V neděli 16. srpna 2015 zveme na bělohorskou pouť.