Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Odpoledne v 16.00 se koná koncert Ireny Budweiserové v Tereziánském sále kláštera.

Středa: slavnost Zjevení Páně, mše sv. v 7.00 a v 18.00 s žehnáním vody, křídy a kadidla. Před večerní mší svatou zveme na Tříkrálový průvod a živý betlém, začátek v 17.15 v bráně kláštera. Vykonáme také Tříkrálovou sbírku, do níž bude možné přispět i o následující neděli – svátku Křtu Páně.

Čtvrtek: Spolek břevnovských živnostníků a podnikatelů a ZŠ Marjánka nás zvou na Novoroční koncert zde v bazilice v 19.00, účinkuje náš varhaník M. Čihař a pěvecký a flétnový sbor ZŠ Marjánka.

Pátek: večerní mše svatá v 18.00 za + P. Jana Kohla OSB.

Neděle: svátek Křtu Páně – končí doba vánoční, po všech bohoslužbách vykonáme Tříkrálovou sbírku.

Ve čtvrtek 14. ledna 2016 si připomeneme výročí posvěcení kláštera, mši sv. v 18.00 celebruje arciopat Edmund Wagenhofer OSB.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha