Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Zveme na Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, pramenem závěrečného slova je bula papeže Františka Misericordiae vultus (Tvář milosrdenství).

Pátek: první v měsíci, od 16.00 bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci. V tento den se připojíme ke kajícímu dni nazvanému „24 hodin pro Pána,“ který vyhlásil papež František. Jedná se o rozšířený prostor pro přijetí svátosti smíření. Ke svátosti smíření můžeme přistupovat od 16.00 do 21.00. Součástí večera bude mše svatá, křížová cesta a eucharistické adorace.

Sobota: večerní mše svatá v 18.00 za + Karla Kryla

Neděle 13. března 2016: při mši svaté v 9.00 přijmou katechumeni poklady církve, Vyznání víry a modlitbu Otče náš. Mysleme na ně v modlitbě v této době jejich vrcholné přípravy na přijetí iniciačních svátostí.

Odpoledne v 15.00 na faře se koná setkání seniorů s br. Martinem Ševečkem OSB na téma „O milosrdenství.“

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti