Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Zveme na Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, pramenem závěrečného slova je bula papeže Františka Misericordiae vultus (Tvář milosrdenství).

Pátek: první v měsíci, od 16.00 bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci. V tento den se připojíme ke kajícímu dni nazvanému „24 hodin pro Pána,“ který vyhlásil papež František. Jedná se o rozšířený prostor pro přijetí svátosti smíření. Ke svátosti smíření můžeme přistupovat od 16.00 do 21.00. Součástí večera bude mše svatá, křížová cesta a eucharistické adorace.

Sobota: večerní mše svatá v 18.00 za + Karla Kryla

Neděle 13. března 2016: při mši svaté v 9.00 přijmou katechumeni poklady církve, Vyznání víry a modlitbu Otče náš. Mysleme na ně v modlitbě v této době jejich vrcholné přípravy na přijetí iniciačních svátostí.

Odpoledne v 15.00 na faře se koná setkání seniorů s br. Martinem Ševečkem OSB na téma „O milosrdenství.“

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha