Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Zvěstování Páně, večer v 19.00 biblická hodina na faře.

Čtvrtek: památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze.

Neděle 10. dubna 2016: Po celý den se koná v areálu kláštera 10. ročník akce našich oddílů Arachné a Jeleni: „Na světě nejsme sami,“ Misijní neděle. Výtěžek bude opět směřovat do Středoafrické republiky. Tuto zemi v loňském roce navštívil pomocný biskup pražský Václav Malý, on také povede liturgii na zahájení celého dne v 9.00. Prosíme o pomoc při přípravě občerstvení – zvláště pečení sladkých i slaných pokrmů k agapé po mši svaté.

Pátek 15. dubna 2016: v 19.30 v bazilice absolventský varhanní koncert Pavla Saláka ze třídy prof. Josefa Popelky na Pražské konzervatoři. Spoluúčinkuje Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie.

Sobota 16. dubna 2016: v 16.00 v Tereziánském sále koncert Jihlavského pěveckého smíšeného sboru Melodie.

Sbíráme postní kasičky v sakristii do příští neděle.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha