Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: slavnost Všech svatých. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Středa: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté v 7.00, 16.00 a 18.00. Obvyklá pobožnost za zemřelé na hřbitově začíná v 15.00 u hlavního kříže.

Čtvrtek: v 16.00 zde v bazilice se koná koncert a ekumenické setkání k poctě vojenských veteránů a padlých vojáků.

Pátek: památka sv. Karla Boromejského, biskupa. První pátek v měsíci, od 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci, 17.45 požehnání a mše svatá.

Příští víkend 4. – 6. 11. 2016 se koná ve Vojtěšce Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Příjem darovaných věcí: pátek 17.00−18.00; prodej (kus á 10Kč) v sobotu 9.00−11.00; a v neděli 8.30−10.30.

Neděle: v 17.00 na Bílé Hoře se koná ekumenická bohoslužba a umělecká intervence nad hroby padlých.

Úterý 8. listopadu 2016: od 19.00 v Tereziánském sále se koná koncert nazvaný Společnou cestou, koncert z cyklu Břevnovská nokturna (výtěžkem podpoříme provoz prelatury kláštera).

Neděle 13. listopadu 2016: v 10.00 v katedrále závěrečná bohoslužba Svatého roku milosrdenství, zároveň připomenutí sv. Anežky České.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha