Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ad multos annos!

Jorge M. Bergoglio jako arcibiskup v Buenos Aires chodíval na periferii metropole, navštěvoval domky z plechu a udusané hlíny, chodil mezi chudé, přebýval s nimi, naslouchal jim, ponořil se do jejich utrpení, pak jim předával naději, poselství naděje. Takový je člověk, pastýř, nástupce apoštola Petra. 17. prosince otevíráme druhou část Adventu, nasloucháme rodokmenu Ježíše Krista. Bůh se narodil do lidské rodiny, nepřišel jako hierarcha, ale jako jeden z nás, služebník nás všech – tedy jako skutečný Vládce. Svatému otci Františkovi děkujeme za jeho příklad a otevřenost, protože pak i my máme sílu jít příkladem a být otevřenými druhým.

Papež František jistě místo přání ocení modlitbu.