Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V úterý 21. února 2017 od 20.00 v bazilice. Modlitba v duchu ekumenické komunity, která žije ve francouzské vesnici Taizé. Jedná se o rozjímavý způsob modlitby, jejíž nosným prvkem jsou originální texty a písně. Modlitba Taizé ale také znamená ztišení se, prosby, díky, chvály… Je to příležitost ke společnému zastavení se pro křesťany všech vyznání (denominací).