Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
2. a 4. července se uskuteční na Pražském hradě Oslavy svátku sv. Prokopa. Program se bude konat v kapitulním chrámě Všech svatých.

Program:

NEDĚLE DNE 2. ČERVENCE 2017

15,00 hodin: moleben (východní pobožnost) ke sv. Prokopovi
15,30 hodin: liturgie sv. Jana Zlatoústého
bohoslužbě předsedá Mons. Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha

ÚTERÝ DNE 4. ČERVENCE 2017

17,30 hodin: modlitba nešpor
18,00 hodin: slavnostní mše svatá
bohoslužbě předsedá P. Prokop Siostrzonek, převor benediktinského kláštera v Břevnově
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti