Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý toužíme po lásce a oduševnělém vztahu s druhými. Duch svatý nám všem dává mnohem víc. Lásku, která přemáhá svět a je nad vším dobrým a zlým. Taková Láska je neuchopitelným plamenem světla a bezpečí. Díky této Lásce jsme schopni dovršit všechno naše sněžení.

Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)