Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý toužíme po lásce a oduševnělém vztahu s druhými. Duch svatý nám všem dává mnohem víc. Lásku, která přemáhá svět a je nad vším dobrým a zlým. Taková Láska je neuchopitelným plamenem světla a bezpečí. Díky této Lásce jsme schopni dovršit všechno naše sněžení.

Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha