Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos jsme se znovu připojili k Noci kostelů, akci konané (nejen) v celé republice napříč konfesemi. Naši baziliku navštívilo 723 poutníků. To by nebylo možné bez ochotných rukou. Poděkování patří organizátorům, dobrovolníkům a všem, kteří se podíleli na programu. Během Noci došlo k několika zajímavým setkáním na různých úrovních mezilidské komunikace. Byla to opět velká zkušenost setkání lidí putujících a hledajících.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha