Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dá-li Pán, opět se vydám za našimi mladými na tábory, k Arachné už tuto neděli 9. července (odjezd kolem 14.00), k Jelenům o týden později 16. července (odjezd asi v 5.00). Kdo by z rodičů chtěl svým dětem něco poslat, noste označené balíčky do sakristie nebo na fortnu. Pokojné letní dny všem s požehnáním na cesty.

P. Václav