Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dá-li Pán, opět se vydám za našimi mladými na tábory, k Arachné už tuto neděli 9. července (odjezd kolem 14.00), k Jelenům o týden později 16. července (odjezd asi v 5.00). Kdo by z rodičů chtěl svým dětem něco poslat, noste označené balíčky do sakristie nebo na fortnu. Pokojné letní dny všem s požehnáním na cesty.

P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha