Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Pia X., papeže.

Úterý: památka Panny Marie Královny.

Čtvrtek: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. 

Den výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska, mše svatá v 7.00.

 Pátek: památka sv. Benedikta a druhů.