Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

26. dubna 2018 jsme prosili (a prosíme) za otce arcibiskupa, který letos slaví 75. narozeniny, za hojnost darů Ducha svatého pro náročnou službu pražského arcibiskupa.

Biskupská služba na stolci sv. Vojtěcha je nezáviděníhodná pozice (jak často opakuje sám otec kardinál), ve které se snoubí pastýřská, kněžská, učitelská, ale také diplomatická služba, protože pražský arcibiskup má z ostatních diecézních biskupů (dáno místem) nejblíže ke komunikaci s předními orgány státu. Často nevidíme a neznáme detaily a pozadí různých vyjádření a rozhodnutí pražského arcibiskupa. Pro naši břevnovskou situaci (a připomenutí) zmiňme nynější (pro někoho) „kontroverzní” stavbu nových varhan v katedrále. Sami zde v Břevnově víme, v jak nejisté situaci jsme se nacházeli od r. 1988 až do r. 2007, kdy naše bazilika neměla funkční a dostačujícího varhanní stroj. Možná jsme na to už zapomněli. Ale ve stejné situaci je nyní katedrála, a to již 90 let. Před r. 1929 totiž ztroskotal poslední smysluplný projekt stavby odpovídajících varhan pro katedrálu. Za působení arcibiskupa Dominika se otevřela jedinečná možnost katedrálu dokončit. Ano, i u nás před už více jak 10 lety si mnozí (nejenom sponzoři) mohli říci, že je třeba podpořit jiné projekty. Dobrá, ale až dodneška (od r. 2004) bychom každých 5 let kupovali spotřební elektroniku – digitální varhany za cca 0,5 milionu Kč. Samozřejmě nejde pouze o finance, ale i o jiné souvislosti, např. již zmíněné dokončení „matky všech kostelů v českých zemích.” Pro nás benediktiny je vždy důležitá péče o liturgii a vše, co souvisí s životem v sakrálních stavbách. Mnozí tedy nemusí s těmito řádky souhlasit. Ale vždy je třeba chápat slova a rozhodnutí našeho otce arcibiskupa Dominika v širším kontextu, který logicky nemůžeme vždy zcela znát.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha