Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: svátek sv. Tomáše, apoštola.

Středa: svátek sv. Prokopa, opata. V tento den mše svatá u sv. Markéty nebude, protože se vydáme slavit sv. Prokopa do kostela Všech svatých na Pražském Hradě. Setkáme se v kostele Všech svatých v 17.30 při modlitbě nešpor a v 18.00 při mši svaté, kterou bude celebrovat otec arciopat Prokop Siostrzonek OSB.

Čtvrtek: slavnost sv. Cyrila a Metoděje. V tento den je vhodné sledovat prostřednictvím rozhlasu nebo televize přenos bohoslužby z Velehradu. 

Středa 11. července 2018: slavnost sv. Benedikta, zakladatele řádu. Mše svatá 18.00.

Pátek 13. července 2018: slavnost sv. Markéty, patronky baziliky, poutní slavnost. Mše svatá v 18.00.

Aktuální stav sbírky (k 28. 6. 2018) na rozšíření farního prostoru činí 22 750Kč. Děkujeme všem dárcům. Zbývá vybrat 97 250Kč. Přispívat můžete přímo v sakristii nebo prostřednictvím farního účtu. Podrobnosti v posledních číslech Zpravodaje nebo na internetových stránkách.

Skauti a turistický oddíl Arachné zahájili své letní tábory, mysleme na ně v modlitbě. Náš br. Bruno Maria stráví se skauty na táboře první týden. P. Václav navštíví oba tábory 15. a 16. července. Kdo by z rodičů chtěl dětem něco doručit, může označené věci přinášet do sakristie ještě v neděli 15. července dopoledne.