Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vracíme se k školnímu roku, může nám být teskno po prázdninách a dovolených. Nebuďme smutní, smutek je největší nepřítel duše. V čem je pravý odpočinek? Aktuální otázka dnešní doby uprostřed velkoměsta. Proč? Abychom za pár týdnů nebyli opět zcela zmoženi jako před dvěma měsíci. Proto. Abychom také lépe prožívali své vztahy, doma, v práci, v církvi. Papež František dává inspirativní odpověď (viz odkaz níže). Že to není nic nového? Věřím, že pro někoho být může. Františkova odpověď totiž je o naší křesťanské identitě. KATECHEZE papeže Františka.