Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Je třeba se vyznat v diskuzi o Istanbulské úmluvě. Stručné vysvětlení postoje církve přináší web církev.cz