Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vánoční bohoslužby v Břevnově a na Bílé Hoře se konají v obvyklém pořadu. Celý přehled je k dispozici na farních stránkách, ve Zpravodaji a přehled provozu celého areálu kláštera přes svátky je na klášterních internet. stránkách. Při půlnoční mši svaté u sv. Markéty nebude letos uváděna Česká mše vánoční J. J. Ryby. Na Hod Boží vánoční jsme si už zvykli na bohoslužby u sv. Markéty v 8.00, 10.00 a 18.00. Na sv. Štěpána mše svaté v obvyklém nedělním pořádku. Na svátek sv. Jana Evangelisty je tradicí žehnat víno, které klademe na boční oltář sv. Vojtěcha.  Příští neděli je svátek Svaté Rodiny, při všech bohoslužbách bude možnost obnovy manželských slibů.

Během svátků bude otevřen kostel, je třeba vykonávat dozor nad příchozími, prosíme, kdo zůstáváte v Praze o pomoc při této službě. Rozpis jednotlivých hodin je v sakristii nebo na internetu. Děkujeme za jakoukoli pomoc.  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti