Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem organizátorů a dobrovolníkům, kteří pomohli s realizací letošní Noci kostelů. Prožili jsme večer, kdy vedle baziliky a krypty byly otevřeny i tři objekty v naší klášterní zahradě, kaple Josefka vůbec poprvé pro veřejnost. Kostel navštívilo 824 poutníků. Bohu díky i za dar příznivého počasí pro tuto akci.

— —  —  —  — –

Přijměte pozvání na letošní Noc kostelů, která začíná už za několik málo hodin. U nás u sv. Markéty mší svatou v 18.00, následuje program pro děti, komentovaná prohlídka varhan, baziliky, písňový příběh Milosrdný Samaritán v podání břevnovské scholy, varhanní improvizace, čtení duchovních textů, ztišení, závěrečná modlitba.

Doprovodný program: výstava obrazů Miroslava Koupila (kostel – farní chodba), možnost navštívit kůr s varhanami, kryptu, v klášterní zahradě pak pramen potoka Brusnice v pavilonu Vojtěška, vstupní halu v Oranžerii, kapli zvanou Josefka. Časový harmonogram na webu Noci kostelů.