Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

U sv. Markéty od pondělí 24. června 2019 platí letní pořad bohoslužeb. Mše svaté Po, St, Pá pouze večer v 18.00, Út a Čt pouze ráno v 7.00. Víkendy zůstávají nezměněny stejně tak pořad bohoslužeb na Bílé Hoře. 

Středa: svátek sv. Tomáše, apoštola.

Čtvrtek: svátek sv. Prokopa, opata. Našeho benediktinského světce a patrona budeme slavit v kostele Všech Svatých na Pražském Hradě. V 17.30 se pomodlíme nešpory – večerní modlitbu církve, v 18.00 mše svatá, kterou bude celebrovat arciopat Prokop. Mše svatá ráno u svaté Markéty nebude, stejně tak nebude mše svatá na Bílé Hoře.

Pátek: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. První pátek v měsíci – po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci asi do 20.30.

V neděli 7. července 2019 (příští neděli) P. Václav navštíví letní tábor našeho dívčího oddílu Arachné. Kdo by z rodičů chtěl dětem něco zaslat, může věci nosit do sakristie nebo na Infocentrum. Tábor našich skautů navštíví P. Václav až na závěr 17. července 2019.   

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti