Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: svátek Proměnění Páně. V tento den je mše svatá u sv. Markéty pouze v 7.00.

Středa: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou přijít pomoct. 

Čtvrtek: památka sv. Dominika, zakladatele řádu dominikánů. 

Pátek: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice. 

Sobota: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. 

Blíží se slavnost Nanebevzetí Panny Marie, proto v neděli 18. srpna 2019 bude poutní den na Bílé Hoře. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha