Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie církev slaví vždy 15. srpna.

V rektorátním kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře budeme slavit poutní slavnost a posvícení v neděli 18. srpna 2019.

11.00 Mše svatá (na nádvoří, celebruje arciopat Prokop)

16.00 Houslový koncert sr. Marie Magdaleny Fuxové OSB

18.00 Nešpory ze slavnosti (v kostele, zpívané)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti