Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie církev slaví vždy 15. srpna.

V rektorátním kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře budeme slavit poutní slavnost a posvícení v neděli 18. srpna 2019.

11.00 Mše svatá (na nádvoří, celebruje arciopat Prokop)

16.00 Houslový koncert sr. Marie Magdaleny Fuxové OSB

18.00 Nešpory ze slavnosti (v kostele, zpívané)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha