Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po všech nedělních bohoslužeb proběhne Tříkrálová sbírka (tedy i v sobotu večer). Peníze získané ze sbírky v naší farnosti posíláme dvěma dětem, dívkám ze Zambie a Indie v rámci adopce na dálku. Další vybrané peníze budou použity na projekty ADCH. Děkujeme předem za vaši štědrost.

Dnešní večerní mše svatá bude již ze slavnosti Zjevení Páně.

Pondělí: slavnost Zjevení Páně – „druhý vrchol doby vánoční.“ Mše svaté s žehnáním vody, křídy a kadidla (případně zlata) v 7.00 a v 18.00, na Bílé Hoře v 17.30. Rodiče a děti naší farnosti opět připravili Živý betlém, začátek bude v 17.30 u hlavní brány areálu kláštera. Můžeme se zapojit do průvodu i zpíváním koled. I na slavnost Zjevení Páně bude možné přispět do Tříkrálové sbírky.

Úterý: v 19.00 se koná v bazilice Novoroční koncert pořádaný břevnovskými živnostníky a podnikateli a ZŠ Marjánka.

Sobota: v 19.00 začíná Farní ples v sále Na Marjánce, vstupenky jsou k zakoupení na Infocentru.

Neděle: svátek Křtu Páně – končí doba vánoční. Mše svatá v 9.00 bude s udílením svátosti křtu. Děkujeme všem, kdo jste přes svátky pomohli s dohledem nad návštěvníky našeho kostela.

V úterý 14. ledna 2020 si připomeneme 1027let od založení našeho kláštera. Tento den oslavíme večerní mší svatou v 18.00. Ranní mše svatá nebude.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti