Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pastýřské povzbuzení od biskupa Václava Malého, krátká reflexe současné situace a nabídka postoje křesťana dnes. ROZHOVOR.