Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V naší farnosti jsme byli zvyklí každý rok uspořádat setkání se sv. Mikulášem pro rodiny s dětmi. Letos se nebude konat tak, jako tradičně. Tato mimořádná situace nám dává příležitost navrátit se k původnímu a na daných okolnostech nezávislému způsobu prožití Svatomikulášského obdarování.

Připomeňme si legendu. Svatý Mikuláš z Myry žil na přelomu 3. a 4. století. Byl velmi oblíbeným pro svou štědrost a pozornost vůči lidem v nouzi. Jedna chudá rodina se dostala do velmi těžké situace. Otci hrozilo vězení, dětem, že budou prodány do otroctví. Mikuláš, pozorný ke svému okolí, dověděl se o této situaci, a protože mu bylo líto tří dětí, nenápadně a potají je obdaroval. V noci se najednou za okny domu, kde rodina bydlela, objevily tři dukáty (tři pozlacená jablka, tři pozlacené ořechy – jak praví legenda). Rodina tak mohla zaplatit dluh a děti unikly nejhoršímu ponížení.

Mikuláš z Myry se zastával všech, kterým mohl pomoci. Z jeho života byla patrná víra v milosrdného Boha, který obdarovává. Mikuláš se stal biskupem, představeným ve věcech víry a života ve společenství. Velikost a síla Mikulášova obdarování spočívá v nenápadnosti a skrytosti. To je jádro tradice, kterou si připomínáme. Děti jsou zvláště otevřené tajemství. Proto nás všechny Bůh nazývá svými dětmi, protože jeho láska je tajemstvím, které nám za běžného shonu může uniknout. Celý život se snažíme zachytit ty prazvláštní okamžiky, v nichž se děje něco krásného, překvapivého a zároveň nám přinášejí obdarování. Svatomikulášská tradice je příležitostí takový okamžik tajemství s dětmi prožít. 

V tomto duchu tedy můžeme prožít i letošního sv. Mikuláše. První částí může být neveřejný on-line přenos z našeho kostela 5. prosince 2020 v 17.00 na webu farnosti, na Facebooku farnosti. S dětmi si připomeneme, co Advent znamená, na koho čekáme, že to není jen sv. Mikuláš, ale že on ukazuje na příchod Boží a Božího obdarování. Druhá část večera/noci už je na vašem osobním prožití v rodině. Podobně jako v legendě může se přes noc za oknem objevit balíček, košík, s nějakou drobností pro děti, která pomůže ukázat na tajemství lásky ve skrytosti. Proto se říká, že sv. Mikuláš chodí za tmy  5. prosince, tedy v předvečer 6. prosince, kdy si připomínáme jeho památku. Za tmy, aby ho nikdo nespatřil a jeho dobrý skutek zůstal v anonymitě. Tak si to sám Mikuláš přál. Rodina se tak může těšit z atmosféry tajemství, případně v tajemné noci se s dětmi těšit na nedělní ráno, kdy bude očekávat, zda sv. Mikuláš opravdu přišel…

Tak se jednou tři kluci v jedné rodině vždy budili 6. prosince ráno a běželi se podívat k oknu, zda tam něco není… Věděli, že to byl svatý Mikuláš, protože jim o něm rodiče pověděli a oni jim věřili, i když se přímo s postavou biskupa v mitře a berle nesetkali. 

Na závěr je možná dobře v solidaritě s nemocnými a lidmi v karanténě uvést, že forma setkání v kostele, na kterou jsme byli zvyklí, je vždy jakási nadstavba, kterou si nemůže vždy dovolit každý (farnost, společenství, rodiny) z nejrůznějších důvodů (a nemusí to být jen letošní epidemie). Proto prožívejme Advent i sv. Mikuláše tak, jak je to možné, podstatu našich křesťanských svátků nemůže nic omezit!

P. Václav  

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha