Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Připomínáme si jeden rok od prvního přímého internetového přenosu bohoslužby z naší baziliky.

Aktivita pro rodiny s dětmi. Dnes jdeme s Nikodémem nocí za Kristem. Dnes děti budou v našem kostele hledat slunce a otáčet nebem… Taková je Radostná neděle.    

Mše svaté pro mládež a studenty vždy v úterý v 19.30. Mše svaté pro seniory vždy ve středu v 15.00. 

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice.

Postní páteční adorace: v bazilice vždy od 19.15 do 20.15. V závěru adorací (od 20.00) uvažujeme nad nejnovější encyklikou papeže Františka Fratelli Tutti o bratrském a sociálním přátelství.

Využijme příležitosti ke svátosti smíření do Květné neděle. Informace o průběhu velikonočních svátků očekávejme nejdříve příští neděli.  

Postní impulsy břevnovské farnosti

V době pandemie nabízíme dva způsoby přípravy. Nazvali jsme je postní impulsy. Jde o výzvy, které zazní vždy o nedělích. Jedna výzva vychází z evangelia, druhá z modlitby Křížové cesty. Obě jsou na sobě nezávislé, můžeme si tedy zvolit podle svého, pokud nás osloví pouze jedna, nebo je prožít obě.

1) Nedělní evangelium a Kříž svatého otce Benedikta. Budeme naslouchat Božímu slovu a zároveň putovat modlitbou, kterou obsahuje Kříž sv. otce Benedikta. Každou neděli k evangeliu přiřadíme vždy několik písmen z modlitby exorcismu a budeme se učit čerpat pro život jak z Písma, tak z tradice modlitby.

2) Modlitba křížové cesty a „křížová cesta pandemií.“ Smyslem je vytvořit alternativní křížovou cestu. Každou neděli vyzveme k reflexi, zamyšlení nad několika zastaveními křížové cesty. Tato krátká zamyšlení, reflexe, meditace můžete napsat na papír o max. velikosti A6, na druhou stranu lístku napsat číslo zastavení, kterého se týká a vhodit lístek do schránky připravené za tím účelem vzadu v kostele. Lístky budou každý týden připevněny pod jednotlivá zastavení malovaných obrazů křížové cesty v kostele.