Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa 8. září 2021 v 19.30 v bazilice sv. Markéty. 

Kateřina Kněžíková (soprán),

Adam Plachetka (basbaryton),

Marek Čihař (varhany).

Vstup volný.