Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zádušní mše za našeho milovaného tatínka a děděčka PhDr. Václava Konzala se koná dne 24.9.2021 v 17.00 hod. v kostele sv. Markéty.