Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou pomoci. 

Úterý: památka sv. Gertrudy, panny. Mše svatá v 15.00 pro seniory.

Středa: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. V den státního svátku mysleme s vděčností na dar svobody s prosbou o požehnání pro naši zemi. 

Neděle: slavnost Ježíše Krista Krále. Začíná poslední týden liturgického roku.

Středa 24. listopadu 2021: v našich diecézích se uskuteční akce nazvaná Červená středa. Iniciativa založená ve Velké Británii připomíná všechny, kdo jsou pronásledováni pro svoji víru. Jedná se o společnou iniciativu ekumeny i židovských náboženských obcí. Symbolem Červené středy je červené světlo. Můžeme doma za oknem rozsvítit ve večerních hodinách červené světlo (svíčku atp.).

V sobotu 27. listopadu 2021: v předvečer 1. neděle adventní v 18.00 prožijeme vstup do nového liturgického roku, požehnáme náš společný adventní věnec.

V neděli 28. listopadu 2021: o 1. adventní neděli při všech bohoslužbách požehnáme adventní věnce, které si přinesete. Shromažďujeme je přede mší svatou u ambonu, pod náš společný adventní věnec. Zahájíme také naši společnou farní duchovní adventní přípravu na Vánoce. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha