Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté předsváteční úklid kostela. Děkujeme za každou pomoc.  

Úterý: mše svatá v 15.00 za měřena na seniory. Při večerní mši svaté v 18.00 udělování oleje katechumenů třem čekatelům iniciačních svátostí.   

Zelený čtvrtek: ranní mše v bazilice nebude. Dopoledne se koná pouze v katedrálách mše se svěcením olejů. Bazilika je po celý den uzavřena. V tento den se nezpovídá. 17.00 mše svatá na památku Večeře Páně na Bílé Hoře. 18.00 mše svatá na památku Večeře Páně v bazilice. V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00.

Velký pátek: (den přísného půstu). V bazilice možnost soukromé adorace od 8.00 do 21.00. V 10.00 modlitba křížové cesty s našimi skauty v zahradě, začátek před Vojtěškou. 15.00 Velkopáteční obřady v bazilice. 17.00 Velkopáteční obřady na Bílé Hoře. 19.00 denní modlitba církve v bazilice – modlitba se čtením Bílé soboty. V tento den se nezpovídá.

Bílá sobota: V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 12.00. 20.00 velikonoční vigilie na Bílé Hoře. 20.30 velikonoční vigilie v bazilice. V tento den se nezpovídá.

Na Velký pátek a Bílou sobotu bude kostel otevřen k adoraci, prosíme, abyste se zapisovali na modlitební stráž vždy po hodinách v sakristii. Děkujeme.  

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 8.00 a 10.00 v bazilice, 11.00 mše svatá na Bílé Hoře, všechny dopolední bohoslužby s žehnáním pokrmů. 18.00 mše svatá v bazilice. V tento den se nezpovídá.

Velikonoční pondělí: 7.30 mše svatá v bazilice. 9.00 mše svatá v bazilice – zaměřená na děti. 11.00 mše svatá na Bílé Hoře. 18.00 mše svatá v bazilice.

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 ranní mše svatá nebude, večerní mše svatá v 18.00 bude slavena ke cti sv. Vojtěcha v rámci setkání diplomatického sboru členů „V4.“

V neděli 24. dubna 2022: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti