Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté předsváteční úklid kostela. Děkujeme za každou pomoc. 

Úterý: mše svatá v 15.00 za měřena na seniory. Při večerní mši svaté v 18.00 udělování oleje katechumenů třem čekatelům iniciačních svátostí. 

Zelený čtvrtek: ranní mše v bazilice nebude. Dopoledne se koná pouze v katedrálách mše se svěcením olejů. Bazilika je po celý den uzavřena. V tento den se nezpovídá. 17.00 mše svatá na památku Večeře Páně na Bílé Hoře. 18.00 mše svatá na památku Večeře Páně v bazilice. V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00.

Velký pátek: (den přísného půstu). V bazilice možnost soukromé adorace od 8.00 do 21.00. V 10.00 modlitba křížové cesty s našimi skauty v zahradě, začátek před Vojtěškou. 15.00 Velkopáteční obřady v bazilice. 17.00 Velkopáteční obřady na Bílé Hoře. 19.00 denní modlitba církve v bazilice – modlitba se čtením Bílé soboty. V tento den se nezpovídá.

Bílá sobota: V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 12.00. 20.00 velikonoční vigilie na Bílé Hoře. 20.30 velikonoční vigilie v bazilice. V tento den se nezpovídá.

Na Velký pátek a Bílou sobotu bude kostel otevřen k adoraci, prosíme, abyste se zapisovali na modlitební stráž vždy po hodinách v sakristii. Děkujeme. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 8.00 a 10.00 v bazilice, 11.00 mše svatá na Bílé Hoře, všechny dopolední bohoslužby s žehnáním pokrmů. 18.00 mše svatá v bazilice. V tento den se nezpovídá.

Velikonoční pondělí: 7.30 mše svatá v bazilice. 9.00 mše svatá v bazilice – zaměřená na děti. 11.00 mše svatá na Bílé Hoře. 18.00 mše svatá v bazilice.

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 ranní mše svatá nebude, večerní mše svatá v 18.00 bude slavena ke cti sv. Vojtěcha v rámci setkání diplomatického sboru členů „V4.“

V neděli 24. dubna 2022: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha