Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka Panny Marie, Matky církve. Po večerní mši svaté bude úklid kostela. Děkujeme za pomoc.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory (v letošním školním roce poslední).

Čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze. 

Pátek: připojujeme se k Noci kostelů. Kdo by mohl pomoci s dohledem nad návštěvníky, může napsat na farní e‑mail. Děkujeme.

Sobota: v 15.00 koncert v bazilice v rámci Svatojánského hudebního festivalu: Jaroslav Svěcený – housle, Lubomír Brabec – kytara, Aleš Bárta – varhany.

Neděle: slavnost Nejsvětější Trojice.

Čtvrtek 16. června 2022: slavnost Těla a Krve Páně. Po večerní mši svaté krátká moderovaná eucharistická adorace.

Neděle 19. června 2022: při mši svaté v 9.00 zakončení školního roku, mše svatá zaměřena na děti, po mši svaté farní piknik za Vojtěškou.

Úterý 21. června 2022: v 19.00 biblická hodina ve Vojtěšce, setkání nad Ježíšovým Kázáním na hoře.