Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Dominika, kněze. Mysleme v modlitbě na otce kardinála Dominika.

Úterý: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Středa: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Čtvrtek: památka sv. Kláry, panny.

Neděle: poutní den na Bílé Hoře, protože následující den je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. 14. srpna 2022 bude v 11.00 mše svatá, celebruje arciopat Prokop; 12.30 komentovaná prohlídka poutního areálu; 16.00 divadelní inscenace Santini-Deník, alegorie na téma hledání dokonalosti; 17.30 mariánská pobožnost v kostele se slovem abatyše Francescy a varhanními improvizacemi Marka Čihaře; 19.30 nešpory v kostele. 

Od 9. do 14. srpna 2022 se koná Celostátní setkání mladých v Hradci Králové, modleme se za zdárný průběh a Boží požehnaní pro duchovní setkání naší mládeže. Účastní se i náš br. Bruno Maria OSB. 

V pondělí 8. srpna 2022 začne v bazilice nutná rekonstrukce ozvučení, stávající systém je na pokraji svých možností vůči potřebám liturgickým i jiným.   A také nás čeká instalace pevného video-systému pro pravidelný internetový přenos z baziliky. Celková částka činí 1 312 780Kč. V průběhu pandemie jsme poskytli kvalitní video přenosy z baziliky, protože chceme kvalitu zachovat. Podrobný popis projektu je k dispozici na našich internetových stránkách a vzadu v bazilice. Klášter přispěl 500 000Kč. Prosíme tedy o podporu a pomoc, je možné finančně přispět pouze na klášterní účet, protože bazilika je v majetku arciopatství. Č. klášterního účtu: 4917000/2700. Děkujeme za jakékoli dary! Zítra (tj. 8. 8. 2022) začnou práce na vyřezávání drážek pro pokládání kabelů 4 kamer (3 v presbytáři, 1 na kůru).