Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci,

v sobotu 19. listopadu 2022 náhle zemřel náš farník Jiří Šamonil, v naší farnosti služebník Eucharistie a služebník Písma svatého. Na přání rodiny proběhne pohřeb v jeho rodném kraji v úzkém rodinném kruhu. Chtěl bych vás všechny pozvat na zádušní mši svatou dne 9. prosince 2022 v 16.00 v bazilice sv. Markéty. Poděkujeme za jeho život a službu. V modlitbě jsme spojeni nejen s rodinou Jiřího, ale i v tomto čase se všemi, kteří vzájemné blízkosti zvláště potřebují. Děkuji všem, kdo rodině našeho zesnulého jakkoli pomáháte. 

Ať mu Pán dá prožívat radost ve svém království!

P. Václav