Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Je odpovědností křesťanů účast ve svobodných volbách. Je posláním křesťanů uskutečňovat evangelium ve svobodné zemi. Je úkolem křesťanů se o svobodné prostředí pro hlásání evangelia a život církve postarat. Pojďme volit a mysleme na budoucnost naší země také v modlitbě. Mše svatá De Spiritu Sancto (O Duchu svatém) za dobrou volbu prezidenta v pátek 27. ledna 2023 v 18.00 v bazilice sv. Markéty.