Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V době postní máme možnost se ztišit a před vystavenou Eucharistií se nechat občerstvit. Letos vždy v pátek v bazilice 20.00−21.00, ve 20.30 moderovaná adorace jako biblická příprava na následující neděli.